Udaljenosti između gradova

Kako bi izračunali udaljenosti između lokacija potrebno je upisati lokacija u polja od – do. Ukoliko želite udaljenosti između gradova starim cestama, odnosno bez cestarina i autoputeva odaberite to u dodatnim opcijama. Kada ste završili klikom na prikaži otvoriti će vam se ruta i udaljenost između gradova. Ukoliko želite nešto promjeniti pritisnite na resetiraj izračun.

Ne zaboravite upisati detaljne od – do lokacije, što uključuje grad i državu, a prema potrebi i ulicu.

  Dodatne opcije
Mapa se učitava.

Kontaktirajte nas ukoliko se ovaj problem nastavlja i mapa se ne učitava, hvala!

Budite strpljivi u prometu i poštujte propise i znakove. Ugodan put želi vam PlanerPutovanja.com