Udaljenosti između gradova

Kako bi izračunali udaljenosti između lokacija potrebno je upisati lokacija u polja od – do. Ukoliko želite udaljenosti između gradova starim cestama, odnosno bez cestarina i autoputeva odaberite to u dodatnim opcijama. Kada ste završili klikom na prikaži otvoriti će vam se ruta i udaljenost između gradova. Ukoliko želite nešto promjeniti pritisnite na resetiraj izračun.

Ne zaboravite upisati detaljne od – do lokacije, što uključuje grad i državu, a prema potrebi i ulicu.

Potraži upute

  Prikaži opcije
Nemojte piti dok vozite. Imajte na umu da se u većini europskih zemalja dozvoljene razine alkohola razlikuju.